Kloak og Rotter

Firmaet Mogens Hansen entreprenør blev opstartet i 1998.

KLOAK

Firmaet tilbyder som autoriseret kloakmester at udføre arbejde som:

  • Etablering af nye afløbsinstallationer/anlæg
  • Renovering af kloakanlæg fx i forbindelse med fugtproblemer i kælder/fundamenter, funktionssvigt
  • TV-inspektion
  • Spuling
  • Sporing og lokalisering af afløbsinstallatione
  • Afpropning af kloakledning ikke i brug (risiko for rotteindtrængning)
  • Minirenseanlæg
  • Nedsivningsanlæg
  • Regnvandsfaskiner

 

Hvorfor bruge en autoriseret kloakmester?

Nye installationer eller reparation af eksisterende kloakker er autoriseret arbejde ifølge loven, eneste undtagelse er etablering af regnsvandsfaskiner. Det er bygherrens/husejerens ansvar, at loven bliver overholdt.

 

Ved at benytte en autoriseret kloakmester påtager kloakmesteren sig ansvaret for, at kloakarbejdet udføres korrekt, at installationen er i forsvarlig stand og at de nødvendige tilladelser er på plads og der arbejdes efter det lovpligtige kvalitetsstyringssystem. For yderligere information besøg de danske kloakmestres branche forening på www.dankloak.dk.

Find os

 

Mogens Hansen Aut. kloakmester & Entreprenør

Roskildevej 102, 3600 Frederikssund

mh@dinkloakmester.dk

Phone: 21 69 12 36

Copyright © 2018  · All Rights Reserved